Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen skal være en erkjennelse for bedring av tilgjengeligheten for funksjonshemmede i Porsgrunn kommune.

Meningen med prisen er å stimulere flest mulig til å arbeide for og å gjøre fysiske tiltak som er rettet mot universell utforming. Den skal stimulere til å bedre tilgjengeligheten til virksomheter i kommunen, og således virke som en spore for andre til å virke i samme retning.

Tilgjengelighetsprisen kan gis til offentlig tilgjengelige steder av ethvert slag i Porsgrunn kommune.

Eksempler:

  • tilgjengelighet til bygninger
  • informasjon
  • kultur
  • friluftsliv
  • idrett
  • arbeid
  • nærmiljø
  • restauranter
  • kaféer

Tilgjengelighetsprisen er på kr. 25 000,- samt et innrammet diplom. Rådet for funksjonshemmede tar imot forslag til kandidater, og fungerer også som godkjennende jury.Forslag sendes til: Leder av rådet for funksjonshemmede, Ragnar Anundsen. E-post: unanunds@online.no Adresse: Konvallvegen 39, 3925 Porsgrunn.

Alle innbyggere i Porsgrunn kommune kan fremme forslag til kandidater til prisen.

Kravet for å bli vurdert er at det har blitt foretatt endringer for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Dette gjelder alle former for funksjonshemmede, både fysisk, syn, hørsel, usynlige sykdommer e.a.

Leder av rådet for funksjonshemmede, Ragnar Anundsen
E-post: unanunds@online.no
Adresse: Konvallvegen 39, 3925 Porsgrunn.